bảng giá tổng đài Nice

Bảng giá dịch vụ

Bảng giá chưa bao gồm VAT, bảng giá tính theo tháng, thanh toán tối thiểu 3 tháng

Cơ bản

300,000 vnd

 • 10 máy nhánh
 • Không giới hạn đầu số kết nối
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
 • 06GB dung lượng ghi âm
 • Tính năng cơ bản và nâng cao
 • Khuyến mãi 1 tháng khi thanh toán 12 tháng
 • Khuyến mãi phần mềm quản lý danh bạ
 • Miễn phí thu âm và cài đặt lời chào
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Nâng cao

500,000 vnd

 • 20 máy nhánh
 • Không giới hạn đầu số kết nối
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
 • 09GB dung lượng ghi âm
 • Tính năng cơ bản và nâng cao
 • Khuyến mãi 2 tháng khi thanh toán 12 tháng
 • Khuyến mãi phần mềm quản lý danh bạ
 • Miễn phí thu âm và cài đặt lời chào
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Mở rộng

900,000 vnđ

 • 50 máy nhánh
 • Không giới hạn đầu số kết nối
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
 • 12GB dung lượng ghi âm
 • Tính năng cơ bản và nâng cao
 • Khuyến mãi 3 tháng khi thanh toán 12 tháng
 • Khuyến mãi phần mềm quản lý danh bạ
 • Miễn phí thu âm và cài đặt lời chào
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Toàn diện

Liên hệ

 • 100 máy nhánh
 • Không giới hạn đầu số kết nối
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
 • 20GB dung lượng ghi âm
 • Tính năng cơ bản và nâng cao
 • Khuyến mãi 3 tháng khi thanh toán 12 tháng
 • Khuyến mãi phần mềm quản lý danh bạ
 • Miễn phí thu âm và cài đặt lời chào
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7